Стала известна сумма компенсации за снос самостроя в Москве